Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Người dịch: Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2000
491 tr. ; 24 cm.
Buchanan, W.

Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:31)

2
Lập trình C# & Winform / Phạm Hữu Tùng
H. : Kỹ thuật, 2011
316 tr. ; 27 cm.
Phạm Hữu Tùng

Đầu mục:297 (Lượt lưu thông:70) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Thanh Thủy ( chủ biên ); ...[et.al.]
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1999
338 tr. ; cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1
4
Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên : Phần lý thuyết / Tống Đình Quỳ
H. : Thống Kê, 2000
535 tr. ; 27 cm.
Tống Đình Quỳ

Đầu mục:24 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1