Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bê tông cốt sợi thép / PGS.TS Nguyễn Viết Trung (Chủ biên); TS Nguyễn Ngọc Long; ThS Phạm Duy Anh
H. : Xây dựng, 2005
102 tr. ; 24 cm.
Nguyễn Viết Trung

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1

3
Bê tông cường độ cao / PGS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên ); ThS Nguyễn Long
H. : Xây dựng, 2004
132 tr. ; 27 cm.
Phạm Duy Hữu

Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:2

4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12