Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Nguyễn Y Tô (chủ biên)
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
75tr. : Minh họa ; 27cm.
Nguyễn Y Tô

Đầu mục:3 Tài liệu số:1
2
Bài tập sức bền vật liệu. Chu Thanh Bình (chủ biên)... [et al.] Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2019
162tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:212) Tài liệu số:1

3
4
5
       1  2 of 2