Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên)...[et al.], Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2014
132 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Thị Lan Hương

Đầu mục:203 (Lượt lưu thông:72) Tài liệu số:1

2
Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)...[et al.], Tập 2 /
H. : Xây dựng, 2014
89 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Thị Lan Hương

Đầu mục:203 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:1

3
Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /. Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)...[et al.]. Tập 3 /
H. : Xây dựng, 2014
91 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Thị Lan Hương

Đầu mục:203 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:1

4
5
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật / Chu Quang Trứ
H : Mỹ thuật, 2013
878tr. ; 24cm.
Chu Quang Trứ

Đầu mục:2

       1 of 1