Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Nguyễn Xuân Lựu (chủ biên)... [et al.]
H. : Giao thông Vận tải, 2000
320tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:3
2
Bài tập sức bền vật liệu / Nguyễn Y Tô (chủ biên)
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
75tr. : Minh họa ; 27cm.
Nguyễn Y Tô

Đầu mục:3 Tài liệu số:1
3
Bài tập sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai (chủ biên)
H. : Xây dựng, 2008
492tr. : Minh họa ; 27cm.
Vũ Đình Lai

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:66)
4
Cơ học công trình : Giáo trình / Trần Minh Tú (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thùy Dương
H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.
Trần Minh Tú

Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1

5
       1  2 of 2