Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / GS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiềm
H. : Xây dựng, 2006
411tr. ; 27cm.
Nguyễn Đức Thiềm

Đầu mục:193 (Lượt lưu thông:340) Tài liệu số:2

3
Giáo trình vẽ ghi kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Sỹ Quế
H. : Xây dựng, 2018
77tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đình Thi

Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:1

4
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / PTS.KTS Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1995
200tr. ; 27cm.
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:86)

5
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / PTS.KTS Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1999
200 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:75) Tài liệu số:1

       1 of 1