Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.
Phan Hồng Quân

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:720) Tài liệu số:1

2
Hướng dẫn đồ án nền và móng / GS.TS Nguyễn Văn Quảng, KS Nguyễn Hữu Kháng
H. : Xây dựng, 1996
181tr. ; 27cm.
Nguyễn Văn Quảng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1