Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bê tông cho công trình biển / PGS.TS Phạm Hữu Hanh, TS Lê Trung Thành, TS Nguyễn Văn Tuấn
H. : Xây dựng, 2012
216tr. ; 27cm.
Phạm Hữu Hanh

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1

2
Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển / PGS.TS Đinh Quang Cường
H. : Xây dựng, 2016
276tr. : minh họa ; 27cm.
Đinh Quang Cường

Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:1

3
4
5
       1  2  3  4 of 4