Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal /. Dương Việt Thắng (chủ biên)... [et al.]. Tập 2 /
H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2005
138tr. ; 24cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
H. Xây dựng, 2013
259tr : minh họa ; 24cm
Hoàng Nghĩa Tý

Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:123) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
H. : Xây dựng, 2006
243 tr ; 24 cm
Hoàng Nghĩa Tý

Đầu mục:449 (Lượt lưu thông:95) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình tin học đại cương : TS. Nguyễn Văn Nghiễm...[et.al.]
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2002
445 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:79 (Lượt lưu thông:236)

       1  2 of 2