Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Strength of materials : Problems and solutions / Tran Minh Tu, Nguyen Thi Bich Phuong, Nghiem Ha Tan
H. : Construction Pulishing House, 2015
137tr. ; 28cm.
Tran Minh Tu

Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:134) Tài liệu số:1

2
Strength of materials : Problems and solutions. / Tran Minh Tu, Nguyen Thi Bich Phuong, Nghiem Ha Tan
H. : Construction Pulishing House, 2015
137p. : ill. ; 27cm.
Tran Minh Tu

Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1

       1 of 1