Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học họa hình / PGS, PTS. Hoàng Văn Thân ( chủ biên ); PGS, PTS. Đoàn Như Kim, PGS. Dương Tiến Thọ
H. : Khoa học kỹ thuật, 1996
156 tr. ; 27 cm.
Hoàng Văn Thân

Đầu mục:38 (Lượt lưu thông:99) Tài liệu số:1

2
Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng/ PGS.TS. Đặng Văn Cứ (Chủ biên), ... [ et. al.]
H. : Giáo dục, 2005
291 tr. ; 27 cm.
Đặng Văn Cứ

Đầu mục:333 (Lượt lưu thông:73) Tài liệu số:1

3
Hình chiếu phối cảnh : Phần thực hành / PGS.TS Dương Tiến Thọ
H. : Xây dựng, 1999
184tr. : minh họa ; 27cm.
Dương Tiến Thọ

Đầu mục:3
4
hình học họa hình / Hoàng Văn Thân ( chủ biên ), Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ
H. : Khoa học kỹ thuật, 2005
328 tr. ; 27 cm.
Hoàng Văn Thân

Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:78) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2 of 2