Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng toán học cao cấp. Doãn Tam Hòe Tập 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 /
H. : Bách khoa Hà nội, 2016
256tr. : minh họa ; 27cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:553)

2
3
Cơ sở điều khiển học kỹ thuật Doãn Tam Hòe
H : Đại học quốc gia, 2011
168tr. ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1

4
Logic học đại cương / Doãn Tam Hòe
H. : Nxb ĐHQG, 2008
118tr. : hình vẽ ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:25)

5
Lý thuyết tối ưu và đồ thị / Doãn Tam Hòe
H. : Nxb ĐHQG, 2009
200tr. : ảnh vẽ ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1

       1  2  3 of 3