Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bê tông cường độ cao / PGS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên ); ThS Nguyễn Long
H. : Xây dựng, 2004
132 tr. ; 27 cm.
Phạm Duy Hữu

Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1

2
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu , Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 2007
348tr. ; 20,3 cm.
Phùng Văn Lự

Đầu mục:461 (Lượt lưu thông:1357) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1