Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại số / Nguyễn Ngọc Cừ... [et al.]
H., Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2005 :
231tr. ; 24 cm.


Đầu mục:514 (Lượt lưu thông:578) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Trắc địa : Giáo trình / Trần Đình Trọng (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng 2017
205tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:967) Tài liệu số:2

3
Trắc địa cao cấp đại cương / TS. Trần Đình Trọng
H. : Xây dựng, 2017
251tr. : minh họa ; 27cm.
Trần Đình Trọng

Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:1

       1 of 1