Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình lập định mức xây dựng / TS. Nguyễn Bá Vị, PGS.TS Bùi Văn Yêm
H. : Xây dựng, 2007
186tr. ; 27cm.
Nguyễn Bá Vị

Đầu mục:228 (Lượt lưu thông:596) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị / TS. Nguyễn Liên Hương, PGS.TS Bùi Văn Yêm
H. : Xây dựng, 2007
90tr. ; 27cm.
Nguyễn Liên Hương

Đầu mục:254 (Lượt lưu thông:274) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
5
       1  2  3 of 3