Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
H. : Giáo dục, 2007
175tr. ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:118) Tài liệu số:1

2
Cơ học 2 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
H. : Giáo dục, 2009
175tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:1

3
Điện tử điện động học I : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Trịnh Văn Loan
H. : Giáo dục, 2006
202tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:79) Tài liệu số:1

4
Điện tử điện động học I : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Trịnh Văn Loan
H. : Giáo dục, 2009
202tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:59 (Lượt lưu thông:56)

5
Điện tử điện động học II / Giáo trình Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Trịnh Văn Loan :
H. : Giáo dục, 2009
191tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:90) Tài liệu số:1

       1  2 of 2