Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
H. : Giáo dục, 2007
175tr. ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:118) Tài liệu số:1

2
Cơ học 2 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
H. : Giáo dục, 2009
175tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:1

3
Cơ học chất lỏng : Giáo trình / Jean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương
H. : Giáo dục, 2007
271tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:86) Tài liệu số:1

4
Cơ học vật rắn : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Xuân Chánh
H. : Giáo dục, 2009
176tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:107) Tài liệu số:1

5
Điện tử điện động học I : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Trịnh Văn Loan
H. : Giáo dục, 2006
202tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:79) Tài liệu số:1

       1  2  3  4 of 4