Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Công nghệ xây dựng công trình biển / Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Anh Dân
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2013
335 tr. : Minh họa ; 27 cm
Vũ Minh Tuấn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Phần mềm Plaxis ứng dựng vào tính toán các công trình thủy công / PGS.TS Đỗ Văn Đệ (chủ biên)... [et al.]
H. : Xây dựng, 2008
168tr. ; 27cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1