Thông báo về việc kích hoạt truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publication Limited

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” (chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý – Thư viện Trường đại học Kinh tế quốc dân là đầu mối) đã chính thức đi và hoạt động từ ngày 1/1/2021. Trân trọng thông báo tới toàn thể giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn trường chương trình kích hoạt vào Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publication.

-Tên cơ sở dữ liệu: Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection bao gồm 962 tạp chí.

-Địa chỉ truy cập: https://journals.sagepub.com

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập đến cơ sở dữ liệu xin vui lòng gửi email đến địa chỉ: thuvien@nuce.edu.vn để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng (đã ký)

Chi tiết thông báo xem tại đây