GIÁO DỤC NHẬN THỨC, LÝ TƯỞNG SỐNG CHO SINH VIÊN (Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018)

Cần giáo dục nhận thức, lý tưởng sống cho sinh viên

 

Để trả lời một cách có trách nhiệm cho điều quan trọng nhất này cần thiết phải giải đáp hàng loạt câu hỏi, bắt nguồn từ mục đích của cuộc sống. Triết lý sống hay mục đích của cuộc sống cũng chính là lý tưởng sống của mỗi người.

Lý tưởng sống xuất phát từ việc xác định mục đích của cuộc đời và để đạt được mục đích mà mình đã chọn, cần có những ước mơ hoài bảo vươn tới mục đích cao nhất mà mình đã chọn. Didlro – nhà tư tưởng lớn đã từng cho rằng “Bạn sẽ không làm được điều gì nếu bạn không có mục đích và bạn cũng không làm được điều gì vĩ đại, nếu mục đích của bạn là tầm thường”.

Mỗi một người có thể bắt đầu từ những mục đích khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, nhưng ai cũng mong muốn đạt đến đích cuối cùng của cuộc sống mà mình lựa chọn. Để có thể đạt đến mục đích cuộc sống tốt đẹp, cần thiết phải có những trăn trở, những ước mơ và hoài bão, có khi cháy bỏng, và phải có nghị lực và niềm tin để tưới tắm cho những ước mơ đó.

Tuy nhiên, vì lý tưởng của mỗi người không chỉ được xây dựng trên những ước mơ và hoài bão, và những ước mơ hoài bão đó lại dựa trên nền tảng của nhân sinh quan, tức là đạo làm người, nên nhân sinh quan khác nhau sẽ hình thành lý tưởng khác nhau, ứng với các mục đích sống khác nhau.

Rõ ràng, lý tưởng chính là ước mơ sống cao đẹp, là ý nghĩa cuộc đời của mỗi một người, được xây dựng trên cơ sở xác định đạo làm người. Như vậy lý tưởng, khi đã được hình thành, có khả năng dẫn dắt sự nghiệp,tăng thêm niềm tin và sức mạnh của mỗi người, và để đạt đến thành công trong sự nghiệp – lý tưởng giúp ta sức mạnh để vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Có người thường quan niệm lý tưởng là những gì rất lớn lao. Sự thực lý tưởng của mỗi người bắt nguồn từ những con người bình dị, như một câu nói nỗi tiếng “Một người quét đường hãy quét những con đường như nhạc sĩ thiên tài Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như văn hào Shakespeare đã làm thơ”.

Một câu danh ngôn nổi tiếng: “Cuộc sống giống như một dòng sông. Hạnh phúc cho ai là giọt nước của dòng sông đó và đáng buồn cho ai chỉ là cộng rác vật vờ trôi theo dòng sông”. Để mãi mãi là giọt nước của một dòng sông vĩ đại, mỗi một người phải xác định rõ lý tưởng cuộc sống của mình là gì? Sống cho ai? Vì ai?

Thật rõ ràng, đã là thanh niên sinh viên của các Trường Đại học và đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc chắn là chúng ta ai cũng mong muốn là giọt nước của dòng sông, mà nhất định không cam chịu là một cộng rác vật vờ.

Mặc dù, tự nguyện biến cuộc đời mình như là một giọt nước của dòng sông, nhưng như vậy không phải là lý tưởng sống của mỗi người đều đã được xác lập.

Lý tưởng sống phải bắt nguồn từ mục đích cuộc sống, được xây dựng trên nhân sinh quan của mỗi người, và bị chi phối bởi một số hoàn cảnh cụ thể: Trong những năm chiến tranh, lớp lớp sinh viên trong các trường Đại học tự nguyện rời bỏ ghế nhà trường Đại học để gia nhập vào những đoàn quân tiến ra mặt trận.

Vậy điều gì quyết định họ có sự chọn lựa đó, phải chăng được giải đáp bằng một triết lý của cuộc sống, đó là học để xây dựng đất nước, nhưng chưa giành được độc lập thì làm sao có đất nước để mà xây dựng và phải chăng lý tưởng cao đẹp nhất của sinh viên trong lúc này không có gì khác hơn phải là sự dấng mình vào cuộc đấu tranh sống mái với kẻ thù để giành độc lập cho Tổ quốc và sự tự do cho đồng bào của mình.

Ngày nay khi mà đất nước đã độc lập, giang sơn liền một dãy thì lý tưởng cao đẹp của thanh niên và sinh viên phải chăng là học thành tài để từ đó có cơ hội cống hiến nhiều hơn, xứng đáng hơn với những gì mà thế hệ đi trước đã khẳng định.

Điều quan trọng muốn được đề cập ở đây và cũng để kết luận cho những gì được diễn đạt ở trên, phải chăng là mỗi một thanh niên sinh viên chúng ta, trong thời đại ngày nay, không ai cho phép mình có thể đứng ngoài cuộc, tách mình ra khỏi cuộc sống đang cuồn cuộn trôi, mà phải lao cuộc đời mình vào dòng chảy vĩ đại của cả dân tộc.

Những trăn trở và việc xác định lý tưởng cho sinh viên trong các trường Đại học

Những trăn trở Nhìn vào thởi đại mà chúng ta đang sống, một bộ phận thanh niên sinh viên đã tự xác định cho mình mục đích cao đẹp là được cống hiến, góp phần nhỏ bé của mình vào ước mơ ngàn đời là xây dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng mơ ước.

Thanh niên, sinh viên trong các trường Đại học ngày nay, khác với cha ông của họ, những người buộc phải cầm súng trong cuộc đấu tranh sống còn với những kẻ thù, có tiềm,lực kinh tế và quân sự bậc nhất của thế giới, để giành lấy phẩm chất cao quý nhất của con người quyết không chấp nhận cuộc sống nhục,nhã như người nô lệ, mà luôn vươn lên làm chủ đất nước độc lập và tự do, “Thà chết chứ không chịu sống quì”.

Do vậy, thanh niên và sinh viên ngày nay bằng nhiều con đường khác nhau phải nâng cao chất lượng, thể lực và trí tuệ của chính mình, nâng cao trình độ học vấn, tiếp cận với khoa học kỷ thuật hiện đại, vv…Sứ mệnh xây dựng đất nước trở thành một nước công ngiệp hiện đại, đuổi kịp với các nước phát triển trên thế giới và khu vực, đưa đất nước thoát khỏi các nước kém phát triển, đang đặt lên vai của thanh niên chúng ta, trách nhiệm hết sức nặng nề.

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, một bộ phận không ít trong thanh niên, sinh viên sống không mục đích, theo đuổi lối ăn chơi, đua đòi, hút chích và đặc biệt, một bộ phận thanh niên, sinh viên chưa chứng tỏ đầy đủ vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh của của dân tộc. Với họ, lý tưởng sống còn hết sức mơ hồ.

Nguồn: Sưu tầm