Giới thiệu Ebook chủ đề Khoa học hạt nhân

Giới thiệu Ebook chủ đề Khoa học hạt nhân

Khoa học hạt nhân là ngành kỹ thuật tập trung vào các ứng dụng của các quá trình phân hạch, nhiệt hạch, cùng với những hiện tượng vật lý hạ nguyên tử dựa trên những nguyên lý cơ bản của vật lý hạt nhân. Đối với chuyên ngành phân hạch, kỹ thuật hạt nhân bao gồm luôn các vấn đề về thiết kế và bảo trì những hệ thống và chi tiết như lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân, hay thậm chí là vũ khí hạt nhân. Ngành này còn nghiên cứu về y học hạt nhân, và nhiều ứng dụng khác ví dụ như quá trình bức xạ ion hóa, an toàn hạt nhân, lưu chuyển nhiệt, chu kỳ nhiên liệu hạt nhân, cùng với những kỹ thuật như x lý chất thải hạt nhân và những vấn đề về phổ biến vũ khí hạt nhân.

Kỹ thuật hạt nhân là ngành khoa học công nghệ cao trên cơ sở máy móc thiết bị quy trình hiện đại. Ngoài việc khai thác cho mục đích năng lượng, kỹ thuật hạt nhân còn được sử dụng cho đời sống như áp dụng trong y tế, môi trường.

Với nhu cầu năng lượng ngày một tăng không ngừng, công nghệ năng lượng hạt nhân như là một giải pháp mang tính lâu dài và bền vững cho sự phát triển nguồn năng lượng quốc gia. Vì vậy các nước trên thế giới đều hướng đến tận dụng nguồn năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhà nước ta cũng đang từng bước mở rộng các hệ thống năng lượng hạt nhân phục vụ công nghiệp và sản xuất…

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số ebook mới chủ đề Khoa học hạt nhân

1/ Nuclear engineering handbook / editor, Kenneth D. Kok. Boca Raton : CRC Press, 2017 - xxii, 978 pages http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54311

2/ Earthquake engineering for nuclear facilities / Masanori Hamada, Michiya Kuno, editors. Singapore : Springer, 2017 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54331

3/ Nuclear Geophysics : Applications in Hydrology, Hydrogeology, Engineering Geology, Agriculture and Environmental Science / by V.I. Ferronsky. By: Ferronsky, V.I.. IN: Springer eBooks; Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2015 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54333

4/ Nuclear fuel cycle science and engineering / edited by Ian Crossland. Cambridge, UK ; Philadelphia, PA : Woodhead Publishing, 2012. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54334

5/ Nuclear Medicine Technology : Review Questions for the Board Examinations / by Karen Ramer, Eleanor Mantel, Janet S. Reddin, Gang Cheng, Abass Alavi. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54335

6/ Nuclear Medicine Technology Study Guide [electronic resource] : A Technologist’s Review for Passing Board Exams / by Andrzej Moniuszko, Dharmesh Patel. By: Moniuszko, Andrzej. IN: Springer eBooks; New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2011 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54336

7/ Nuclear corrosion science and engineering / edited by Damien Féron. Cambridge, UK ; Philadelphia, PA : Woodhead Publishing, 2012. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54332

8/ Nuclear Principles in Engineering [electronic resource] / by Tatjana Jevremovic. By: Jevremovic, Tatjana. IN: Springer eBooks; Boston, MA : Springer US, 2009 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54326

9/ Nuclear back-end and transmutation technology for waste disposal : beyond the Fukushima accident / Ken Nakajima, editor. Tokyo : SpringerOpen, [2014] 1 online resource (xv, 341 pages) http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54337

10/ Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy [electronic resource] : Technology and Safety of Fast and Thermal Nuclear Reactors / by Günter Kessler. By: Kessler, Günter. IN: Springer eBooks; Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54338

Trân trọng cảm ơn.

Trung tâm TT - TV ĐHQGHN.