Giới thiệu Ebook mới về Phương pháp nghiên cứu

Giới thiệu Ebook chủ đề về Phương pháp nghiên cứu

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số ebook mới chủ đề Phương pháp nghiên cứu nói chung và Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, tiếp thị:

1/Research methodology : the aims, practices and ethics of science/Peter Pruzan. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32719

2/ Research methodology : from philosophy of science to research design / Alexander M. Novikov, Dmitry A. Novikov. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32725
3/ Market research methodologies: multi - method and qualitative approaches /Amandeep Takhar-Lail and Ali Ghorbani, editors. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32740
4/ Business Research Methods [electronic resource] : An Applied Orientation / by S Sreejesh, Sanjay Mohapatra, M R Anusree. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32744
5/ Statistical Research Methods [electronic resource] : A Guide for Non-Statisticians / by Roy Sabo, Edward Boone. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32774
Trân trọng


LIC