Giới thiệu Ebook về Xã hội học

Gii thiệu Ebook Xã hội học

Xã hội học xuất hiện đầu tiên ở châu Âu thế kỷ XIX với tư cách là một tất yếu lịch sử xã hội. Tính tất yếu đó thể hiện ở nhu cầu và sự phát triển chín muồi các điều kiện và tiền đề biến đổi và nhận thức đời sống xã hội. Các biến động to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội châu Âu vào thế kỷ XVIII và nhất là thế kỷ XIX đã đặt ra những nhu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội.

Bắt đầu từ thế kỷ 18, đời sống xã hội ở các nước châu Âu trở nên hết sức phức tạp. Cuộc  cách mạng công nghiệp  1750 đã đưa đến những đảo lộn ghê gớm. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những đô thị công nghiệp khổng lồ gây nên những làn sóng chuyển dịch dân cư lớn, kèm theo đó là những mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo căng thẳng, các quan hệ xã hội ngày

càng thêm đa dạng và phức  tạp.  Xã hội rơi vào trạng thái biến động không ngừng: chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, xung đột chính trị, suy thoái đạo đức, phân hoá giàu nghèo, bùng nổ dân số, tan rã hàng loạt các thiết chế cổ truyền,... Trước tình hình như thế, xã hội nảy sinh một yêu cầu cấp thiết là cần phải có một ngành khoa học nào đó đóng vai trò tương tự như một bác sĩ luôn luôn theo dõi cơ thể sống - xã hội tiến tới giải phẫu các mặt, các lĩnh vực khác nhau trên bề mặt cắt của nó từ tầm vĩ mô đến vi mô, kể cả khi xã hội đó thăng bằng cũng như khi mất thăng bằng để chỉ ra trạng thái thật của xã hội đó, phát hiện ra những vấn đề xã hội (social problems), dự báo khuynh hướng phát triển của xã hội, và chỉ ra những giải pháp có tính khả thi.

Tại Việt Nam, trong hơn hai thập kỷ vừa qua, xã hội Việt Nam đã trải qua rất nhiều thay đổi, không ít vấn đề phức tạp nảy sinh trong mối liên hệ giữa xã hội và con người. Đó là cơ hội quý giá để xã hội học Việt Nam đóng góp vào kiến thức xã hội học nói chung qua việc xuất bản các nghiên cứu xã hội và các khám phá mới từ nghiên cứu trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế (tạp chí có độc giả trên thế giới). Muốn vậy trước hết hoạt động nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam cần được nâng cao với sự chú trọng đặc biệt tới phương pháp nghiên cứu.

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các thư viện đại học một số ebook mới chủ đề Xã hội học:

1/ Handbook of Social Movements across Latin America

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34141

2/ Handbook of Social Movements Across Disciplines

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34142

3/ The Sociology of Loyalty

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34143

4/ Sexualities  and Identities  of Minority Women

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34144

5/ The Group Effect : Social Cohesion and Health Outco mes

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34145

6/ Sociological Practice : Intervention and Social Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34146

7/ Handbook of the Sociology of Gender

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34147

8/ Punk Sociology / by David Beer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34148

9/ Digital  Sociology : Critical Perspectives / edited by Kate Orton-Johnson, Nick Prior.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34149

10/ Geographical Sociology : Theoretical Foundations and Methodological Applications in the Sociology of Location

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34150

11/ Environmental  Sociology : European Perspectives and Interdisciplinary  Challenges  / edited by Matthias Gross, Harald Heinrichs.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34151

12/ Economic sociology : state, market, and society in modern capitalism / Carlo Trigilia  ; [translated by Nicola Owtram].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34152

13/ Applying Relational Sociology : Relations, Networks, and Society / edited by François Dépelteau, Christopher Powell.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34153

14/ Conceptualizing  Relational Sociology [electronic resource]: Ontological and Theoretical Issues / edited by Christopher Powell, François Dépelteau.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34154

Trân trọng cảm ơn.

 

TT TT-TV