Giới thiệu Ebook mới về Tâm lý học

Giới thiệu Ebook mới về Tâm lý học

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật thuộc khoa học xã hội, tìm hiểu về các cá nhân và nhóm bằng cách thiết lập những nguyên tắc chung và nghiên cứu những trường hợp cụ thể.

Bên cạnh những ứng dụng vào việc đánh giá tâm lý và trị liệu cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nó còn trực tiếp hỗ trợ cho việc nắm bắt và xử lý những vấn đề thuộc về hành vi và hoạt động của con người. Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tâm lý học có mục đích cuối cùng là mang lại ích lợi cho xã hội.

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới bạn đọc một số ebook về Tâm lý học:

1/ A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, Courage, Love, and Behaviorism http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25510

2/ Child Neuropsychology: Assessment and Interventions for Neurodevelopmental Disorders http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34127

3/ Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications in muticultural contexts / Llewellyn E. van Zyl, Marius W. Stander, Aletta Odendaal, editors. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34139

4/ Emotion and the Law: Psychological Perspectives http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34128

5/ Forgiveness and Reconciliation: Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129

6/ Handbook of Clinical Child Neuropsychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25525

7/ Handbook of Gender Research in Psychology: Gender Research in Social and Applied Psychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34130

8/ Psychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18645

9/ Handbook of Social Psychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34131

10/ Identifying, Assessing, and Treating PTSD at School http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25552

11/ Identifying, Assessing, and Treating ADHD at School http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34132

12/ Maritime psychology : research in organizational & health behavior at sea http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34138

13/ Neurovascular Neuropsychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34133

14/ Parent-Child Interaction Therapy http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34134

15/ Peace Psychology in Asia http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34135

16/ Positive Psychology [electronic resource] : Advances in Understanding Adult Motivation / edited by Jan D. Sinnott.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34140

17/ Psychological Approaches to Generalized Anxiety Disorder : A Clinician's Guide to Assessment and Treatment

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26742

18/ Psychology, Religion, and Spirituality http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25586

19/ The Mystery of Personality http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34136

20/ Where Biology Meets Psychology  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34137

Trân trọng cảm ơn!

 

TT TT-TV