Giới thiệu ebook mới về Biến đổi khí hậu

Giới thiệu một số Ebook về Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. Sự biển đổi có thế là thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự kiện thời tiết quanh một mức trung bình. Sự biến đổi khí hậu có thế giới hạn trong một vùng nhất định hay có thế xuất hiện trên toàn Địa Cầu.Trong những năm gần đây, đặc biệt trong ngữ cảnh chính sách môi trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới sự thay đổi khí hậu hiện nay, được gọi chung bằng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu Trái Đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt động khai thác quá mức các bể hấp thụ và bể chứa khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác.

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôii hân hạnh giới thiệu tới các bạn một số ebook về Biến đổi khí hậu

1/ Hurricanes and climate change. Volume 3 / Jennifer M. Collins, Kevin Walsh, editors.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53480

2/ Climate change : identification and projections / Philippe de Larminat.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53464

3/ Climate Change : Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects / edited by André Berger, Fedor Mesinger, Djordje Sijacki.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53467

4/ Climate change : observed impacts on planet Earth / edited by Trevor

M. Letcher. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53468

5/ Communicating climate change: the path forward/Susanna Priest; with contributions by Neil Stenhouse and Jessica Thompson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53469

6/ Climate change mitigation : greenhouse gas reduction and biochemicals / edited by Jimmy Alexander Faria Albanese and M. Pilar Ruiz.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53474

7/ Climate Change Mitigation : Policies and Progress / Organisation for Economic Co-operation and Development

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53477

8/ Assessing Climate Change [electronic resource] : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53475

9/ Mitigating Climate Change : The Emerging Face of Modern Cities / edited by Anshuman Khare, Terry Beckman.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53478

10/ A Wet Look At Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19005

11/ Climate Change and Technological Options

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27276

12/ Implementing Climate Change Measures in the EU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31673

13/ Economics and Management of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28216

14/ Influence of Climate Change on the Changing Arctic and Sub-Arctic Conditions

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30635

15/ Climate Change and Energy Pathways for the Mediterranean

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27275

16/ Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27483

17/ Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29463

18/ Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27283

19/ The Economics of Climate Change Policies http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30498

20/ Climate change adaptation strategies: an upstream-downstream perspective/Nadine Salzmann [and four others], editors. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53479

Trân trọng cảm ơn

TT TT-TV