Giới thiệu sách mới 1/2021

1. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm, PGS.TS Vũ Văn Quân... [et al.]Tập 2 /

2. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Đan Phượng, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên) ; Dịch: Nguyễn Thu Hoài... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đínhTập 1 / / Vũ Văn Quân

3. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Đan Phượng, Tập 2 / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Dịch: Nguyễn Thu Hoài... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính

4. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm /, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 1 / /

5. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thượng Phúc, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Dịch: Nguyễn Thu Hoài... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 1 /

6. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thượng Phúc, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên) ; Dịch: Phạm Ánh Sao... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 2 / / Vũ Văn Quân

7. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Oai, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Nguyễn Thanh Diên... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 1 /

8. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Oai, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên) ; Dịch: Nguyễn Thanh Diên... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 2 /  Vũ Văn Quân

9. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Phú Xuyên, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.] Tập 1 /

10. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Phú Xuyên, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 2 / /

11. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Sơn Minh, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Dịch: Phạm Ánh Sao... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 1 /

12. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Sơn Minh, PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Dịch: Phạm Ánh Sao... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đínhTập 2 / / Vũ Văn Quân

13. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Trì, PGs.TS Vũ Văn Quân chủ biên ; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đínhTập 1 /

14. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Thanh Trì / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu định / Vũ Văn Quân

15. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Hoài An / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên) ; Dịch: Phạm Ánh Sao... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính

16. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Chương Đức / PGS.TS Vũ Văn Quân chủ biên ; Dịch: Đặng Hồng Sơn... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính / Vũ Văn Quân

17. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Phúc Thọ / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên). ; Phạm Ánh Sao dịch ; Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Thị Thuỳ Hiên

18. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tộc ước, gia quy / PGS.TS Nguyễn Kim Sơn ... [et al.] /

19. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 1, Quận Ba Đình - Quận Cầu Giấy - Quận Tây Hồ /

20.Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 2, Quận Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Quận Hoàng Mai /

21. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn QuânTập 3, Quận Đống Đa - Quận Bắc Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Quận Thanh Xuân /

22. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân(chủ biên)... [et al.]Tập 4 / /

23. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 5, Quận Hà Đông - Huyện Thanh Oai - Huyện Ứng Hoà /

24. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... {et al.]Tập 6, Huyện Chương Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Huyện Quốc Oai /

25. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 7, Huyện Đan Phượng - Huyện Hoài Đức - Huyện Phúc Thọ /

26. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 8, Thị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất /

27. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn QuânTập 9, Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh /

28. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]Tập 10, Huyện Đông Anh - Huyện Sóc Sơn / /

29. Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung : Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật / PGS.TSKH Bạch Đình Thiên (chủ biên).... [et al.]

30. Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Đức Hòa (chủ biên), Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Đức Bình

31. Cẩm nang công tác cho lãnh đạo, giáo viên trường học / Bộ Tài Chính

32. Bản sắc ẩm thực Việt Nam / TS. Nguyễn Nhã

33. Định mức dự toán xây dựng công trình : Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát Tập 1, Phần xây dựng /

34. Định mức dự toán xây dựng công trình : Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát Tập 2, Phần khảo sát - Thí nghiệm - Sử dụng vật liệu xây dựng /

35. Định mức dự toán xây dựng công trình : Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát Tập 3, Phần lắp đặt /

36. Định mức dự toán xây dựng công trình thiết bị thi công xây dựng : Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát Tập 4, Phần sửa chữa bảo dưỡng, xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng /

37. Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]