Giới thiệu sách mới 12/2020

1. Dân cư Thăng Long - Hà Nội / GS.TS Đỗ Thị Minh Đức, GS.TS Nguyễn Viết Thịnh

2. Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội / TS. Đinh Hạnh (chủ biên), Nguyễn Thị Liên, Đinh Cẩm Ly / Đinh Hạnh

3. Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội / TS. Nguyễn Ngọc Mai biên soạn

4. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Thần tích Hà Nội (Xếp theo ABC tên phường xã) / PGS.TS Nguyễn Thị Oanh (chủ biên); Dịch chú: TS. Đào Phương Chi, TS. Nguyễn Thị Hường, Th.s Nguyễn Thị Dương / Nguyễn Thị Oanh

5. Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng / Nguyễn Khắc Phục, Bằng Việt

6. Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long = Thăng Long - Xã Tắc altar archaeological site / TS Tống Trung Tín (chủ biên)... [et al.] /

7. Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" / Trịnh Vương Hồng (chủ biên)... [et al.]

8. Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Quang Lân, Tô Xuân Dân / Nguyễn Quang Lân

9. Vương triều Trần (1226 - 1400) / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]

10. Vương triều Lê (1428 - 1527) / GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên)... [et al.] /

11. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội : Phần bổ sung / PGS.TS Phan Phương Thảo (chủ biên)... [et al.] /

12. Gia đình Thăng Long - Hà Nội / GS,TS Lê Thị Quý

13. Sông hồ Hà Nội / PGS.TS Đặng Văn Bào (chủ biên)... [et al.] /

14. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945 / Biên dịch: Nguyễn Thừa Hỷ (chủ biên)... [et al.]

15. Lịch sử Hà Nội cận đại 1983 - 1945 / GS.TS Phạm Hồng Tung, PGS.TS Trần Viết Nghĩa / Phạm Hồng Tung

16. Thanh thực lục : Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX. Hồ Bạch ThảoTập 1 /

17. Thanh thực lục : Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX. Hồ Bạch ThảoTập 2 / / Hồ Bạch Thảo

18. Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945), PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn (chủ biên)... [et al.]Tập 1 /

19. Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945), PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn (chủ biên)... [et al.]Tập 2 /

20. Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng / PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ

21. Tuyển tập Ký - tản văn xứ Đoài / Trần Thế Pháp ... [et al.]; Bằng Việt (chủ biên); Tuyển chọn: Võ Thị Xuân Hà /

22. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài Sơn), Phan Huy Cận.... [et al.]; PGS.TS Trần Thị Băng Thanh, TS. Phạm Ngọc Lan (đồng chủ biên); Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...Tập 1 /

23. Tuyển tập tư liệu công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 - 1697) / Hoàng Anh Tuấn / Hoàng Anh Tuấn

24. Tuyển tập Tản Đà, Tản Đà; biên soạn: Trần Ngọc Vương, Mai Thu HuyềnTập 1 /

25. Tuyển tập Tản Đà, Tản Đà; biên soạn: Trần Ngọc Vương, Mai Thu HuyềnTập 2 / / Tản Đà

26. Làng cổ Hà Nội /, TS. Lưu Minh Trị (chủ biên)... [et al.]Tập 1 /

27. Làng cổ Hà Nội, TS. Lưu Minh Trị (chủ biên)... [et al.]Tập 2 / /

28. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn), Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh ; Chủ biên: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan ; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...Tập 2 / / Phan Huy Chú

29. Xã, phường, thị trấn Hà Nội

30. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội, Tuyển dịch: Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thanh HiếuTập 3 /

.