Giới thiệu sách mới 11/2020

1. Design of cast in situ reinforced concrete slab and beam structures / Nguyen Truong Thang, Nguyen Trung Tuan

2. Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận / Đinh Xuân Hùng

3. Sương phố bóng người / Trần Chiến / Trần Chiến

4. Từ phố về làng / Vũ Kiêm Ninh

5. Trinh sát Hà Nội / Tô Nhân Ái / Tô Nhân Ái

6. Kinh đô thăng long - Những khám phá khảo cổ học / Tống Trung Tin (chủ biên)... [et al.]

7. Xin chữ / Phạm Quang Nghị / Phạm Quang Nghị

8. Cái kiểu người Hà Nội / Ngọc Giao; Tuyển: Tuấn Khanh

9. Thăng Long rồng vẫn bay / Hồ Phương / Hồ Phương

10 Chuyện quanh ta / PGS. TS Phạm Quang Long

11. Tướng Vương Thừa Vũ - Một người Hà Nội : Truyện dài / Nguyễn Chu Phác / Nguyễn Chu Phác

12. Văn hóa phong tục / Hoàng Quốc Hải

13. Văn học dân gian Thanh Oai / TS. Lã Duy Lan / Lã Duy Lan

14. Hà Nội từ góc nhìn văn chương / Bùi Việt Thắng

15. Tám trận đánh nổi tiếng đất Hà Thành / Nguyễn Sinh Thủy / Nguyễn Sinh Thủy

16. Người Thăng Long / Hà Ân

17. Đào nương và nghệ thuật hát trong ca trù / Lê Thị Bạch Vân / Lê Thị Bạch Vân

18. Lời ăn tiếng nói của người Hà Nội / Nguyễn Kim Thản

19. Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử / Đặng Duy Phúc

20. Một vùng văn hoá Hà Thành : Tuyển thơ / Nguyễn Bính ... [et al.] ; Nguyễn Hòa Bình tuyển chọn /

21. Viết từ Hà Nội : Tiểu luận / Phong Lê / Phong Lê

22. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Lế hội, trò chơi, trò diễn dân gian / Nguyễn Viết Chức (chủ biên), Giang Quân, Chu Huy

23. Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Ẩm thực / Nguyễn Viết Chức... [et al.] /

24. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Khách sạn hàng đầu / Nguyễn Viết Chức

25. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Làng nghề, phố nghề / Nguyễn Viết Chức (chủ biên)... [et al.] / Nguyễn Viết Chức

26. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ / Nguyễn Viết Chức (chủ biên)... [et al.]

27. Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội / Lê Văn Lân (chủ biên).... [et al.]

28. Khâm định An Nam Kỷ lược / Nguyễn Duy Chính dịch và chú giải; hiệu đính: Tạ Ngọc Liên

29. Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898-8/2008) / PGS.TS Tống Trung Tín (chủ biên), Lâm Thị Mỹ Dung, Lại Văn Tới

30. Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637 - 1700) = The Dutch East India Company in Tonkin (1637 - 1700) / Hoàng Anh Tuấn

31. Địa lí Hà Nội / GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên)... [et al.] 

32. Thơ Thăng Long - Hà Nội qua Hà Thành thi sao / PGS.TS Đỗ Thị Hảo... [et al.]

33. Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (Từ đầu thế kỷ XIX đến nay) / Nguyễn Thị Việt Thanh (chủ biên)... [et al.]

34. Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội / Đào Thị Diến (chủ biên... [et al.]