Giới thiệu sách mới 7/2020

1. Danh ngôn hiện đại / Biên dịch: Tri Thức Việt

2. Các dân tộc Tây Nguyên / Nguyễn Văn Kự... [et al.] /

3. Những nhân vật xuất chúng của thế kỷ 20 / Sưu tập, tổng hợp: Dan Rather, Walter Isaacson ; người dịch: Ngọc Huyền, Ngọc Dung, Châu Hồng Trinh

4. Theo dòng văn minh nhân loại : Tư khảo triết học về bước tiến và diễn hóa văn minh nhân loại / Triệu Hâm San; người dịch: Võ Mai Lý / Triệu Hâm San

5. Minh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000 / Lorraine Glennon; người dịch: Phạm Khải

6. Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới : Thời cơ và thách thức / GS.TS. NGND Trần Văn Bình / Trần Văn Bình

7. 100 cách sống hạnh phúc : Cẩm nang dành cho người bận rộn / Timothy J.Sharp; người dịch: Lê Thiện Trí; hiệu đính: Vũ Thái Hà

8. Thức tỉnh hoan lạc : 10 bước trên con đường chân phúc / James Baraz, Shoshana Alexander ; người dịch: Huỳnh Văn Thanh / Baraz, James

9. Từ điển tôn giáo thế giới giản yếu / John Bowker; người dịch: Lưu Văn Hy; hiệu đính: Chương Ngọc

10. Suối nguồn tâm linh / Ajahn Chah ; người dịch: Minh Vi / Ajahn Chah

11. Đồ thờ trong di tích của người Việt / Trần Lâm Biền; hiệu đính: Lê Thị Thảo ; ảnh: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hoài Nam

12. Việt sử lược : Gồm 3 quyển / Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải... [et al.] /

13. Đệ nhất thế chiến / Robert Leckie ; người dịch: Nguyễn Quốc Dũng

14. Đình làng Việt : Châu thổ Bắc Bộ / GS. Trần Đình Biền (chủ biên) / Trần Lâm Biền

15. Các tôn giáo và tín ngưỡng ở Mỹ / Catherine L. Albanese; người dịch: Việt Thư

16. Làm ít được nhiều : Khám phá sức mạnh tiềm ẩn của việc buông bỏ / Chin - Ning Chu; người dịch: Trần Thị Thùy Trang / Chin - Ning Chu

17. 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 / Brown Stuart, Diané Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang Định dịch

18. Gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam = Bricks and tiles of the 15th - 18th centuries in Northern Vietnam / Ngô Thị Lan

19 Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào / Hữu Ngọc / Hữu Ngọc

20. Hữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hoá - lịch sử Việt Nam / Hữu Ngọc

21. Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương / Hiếu Liêm; người dịch: Phong Đảo

22. Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh / Đào Duy Anh

23. Hành trình về phương Đông / Baird T. Spalding; người dịch: Minh Thanh, Tường Khôi

24. Nền văn minh lục địa đen : Nghiên cứu khảo cổ học / Graham Connah; người dịch: TS. Nguyễn Kiên Trường / Connah, Graham

25 Bảo Đại - Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam / Lý Nhân Phan Thứ Lang

26. Địa chí văn hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô Hà Nội / Biên soạn: Đinh Gia Khánh (chủ biên)... [et al.] /

27. Nhật Bản - Đất nước và con người / Eiichi Aokio; người dịch TS. Nguyễn Kiên Trường

28. Con đường Miến Điện : Thiên bi hùng ca khốc liệt nhất của cuộc Thế chiến II / Donovan Webster; người dịch: Kiến Văn, Thanh Hương / Webster, Donovan

29. Thi nhân Việt Nam 1932-1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân

30. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) / Dương Thanh Mừng / Dương Thanh Mừng

31. Ba nghìn thế giới thơm : Thơ ca Nhật Bản / Nhật Chiêu