THÔNG BÁO KHAI THÁC NGUỒN TÀI LIỆU NGOẠI VĂN MIỄN PHÍ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

(V/v khai thác nguồn tài liệu ngoại văn miễn phí)

          Kính gửi: Quý bạn đọc.

        Được sự chấp thuận của đối tác cung cấp, với mong muốn phổ biến rộng rãi nguồn tài liệu hữu ích đến bạn đọc, thư viện trường Đại học Xây dựng trân trọng thông báo đến quý bạn đọc về việc truy cập và đọc tài liệu hoàn toàn miễn phí một số tài liệu ngoại văn từ kho tài liệu của Thư viện trực tuyến của Liên hợp Quốc và thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế.

      https://www.un-ilibrary.org/ : thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu như: Hòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí hậu; Ma túy, tội phạm; Liên Hợp quốc và các chủ đề về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội

      https://www.itu-ilibrary.org/ : thư viện trực tuyến của  Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU - International Telecommunication Union). Bộ CSDL gồm 12 chủ đề với hàng ngàn tài liệu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông.  

        Đối tác cung cấp tài liệu đến Thư viện trường Đại học Xây dựng là Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số, đây là nhà phân phối có uy tín các bộ CSDL của một số tổ chức quốc tế lớn.

        Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

                                                                                                                GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                                 Hồ Quốc Khánh