Giới thiệu sách mới "Xây dựng và Quản trị Thành phố Thông minh – bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0"

 

Giới thiệu sách mới : “Xây dựng và Quản trị Thành phố Thông minh – bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0

 

 

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một cuốn sách hiện nay được rất nhiều độc giả quan tâm. Nội dung cuốn sách nói về phương pháp, các vấn đề cần quan tâm khi xây dựng và quản trị Thành phố Thông minh.

Cuốn “Xây dựng và Quản trị Thành phố Thông minh – bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  đã được giới thiệu rộng rãi và thu hút được rất nhiều đối tượng bạn đọc từ các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đến các giảng viên, sinh viên các học viện, trường học.  Hiện nay sách đã có mặt tại Thư viện Trường Đại học xây dựng.

Chủ biên của cuốn sách là PGS.TS Nguyễn Văn Thành, hiện là UV Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ công an. Ngoài ra ông còn là  một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, là người có nhiều tâm huyết với nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông là một chuyên gia cao cấp của Viện nghiên cứu và Quản lý Malik (Thụy Sỹ); thành viên sáng lập Hội đồng thế giới về dữ liệu các thành phố (The World Counsil on Cities Data – WCCD), là cố vấn cao cấp của Hội đồng cố vấn WCCD. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách được dịch sang tiếng Anh, Lào... và được xuất bản, phát hành sách sang  nhiều nước như Mỹ, Australia, Lào và một số nước châu Âu.

Nội dung cuốn sách xoay quanh trả lời câu hỏi: Thành phố Thông minh là gì? Tại sao phải xây dựng thành phố thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới đại chuyển đổi với sự bùng nổ nhanh chóng của khoa học công nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0? Nội hàm của Thành phố thông minh gồm những gì? Công cụ và các chỉ số thích ứng để quản trị, đánh giá thành phố thông minh trên bình diện quốc tế. Từ đó đưa ra “Quy trình các bước để xây dựng một thành phố thông minh”, “Các chỉ số và nguyên tắc trong việc lập Quy hoạch định hướng xây dựng thành phố thông minh” và “Phương pháp quản lý thành phố thông minh”

Bố cục sách mạch lạc rõ ràng  gồm 4 phần chính:

Phần 1: Cách mạng công nghiệp 4.0: Bối cảnh, đặc điểm, tác động , cơ hội và thách thức.

Phần 2: Xây dựng và phát triển thành phố thông minh

Phần 3: Gợi ý xây dựng thành phố thông minh tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Phần 4: Quản trị thành phố thông minh

---

Mời các độc giả đón đọc.

 

Thư viện Đại học Xây dựng